Buku Baru

PATOLOGI KEBIDANAN

PATOLOGI MERUPAKAN CABANG BIDANG KEDOKTERAN YANG BERKAITAN DENGAN CIRI -CIRI DAN PERKEMBANGAN PENYAKIT MELALUI ANALISA PERUBAHAN FUNGSI ATAU KEADAAN BAGIAN TUBUH .BIDANG PATOLOGI TERDIRI ATAS PATOLOGI ANATOMI DAN PATOLOGI KLINIK.AHLI PATOLOGI ANATOMI MEMBUAT KAJIAN DENGAN MENGKAJI ORGAN SEDANGKAN AHLI PATOLOGI KLINIK MENGKAJI PERUBAHAN PADA FUNGSI YANG NYATA PADA FISIOLOGI TUBUH .